oppk oppk

PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


DIGITALIZACE RTG PRACOVIŠTĚ BARRANDOV

Rtg systém na pracovišti HPC rentgeny - radiologické
oddělení Barrandov byl pořízen v listopadu 2009
z dotace EU v rámci projektu
Operační program Praha - Konkurenceschopnost.
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
www.oppk.cz